Stichting
De Perspektiefboerderij
Home
Documenten
Quotes van het bestuur
Ineke Cruysen & Maykel van den Heuvel
“Perspectief bieden en kansen zien is een drive, vanuit veiligheid, positieve benadering en eigen kracht. Ieder kind verdient een plek waar het op kan groeien in veiligheid en waar het zich kan ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk leven.”
Peter Reijers
“Wie iets kan bijdragen aan het bieden van perspectief aan anderen, is bevoorrecht; zo voel ik me hier!”
Ge Creemers
“Er is altijd perspectief. Maar je moet het wel zien. Perspectief zien in moeilijke omstandigheden, is een van de waardevolste dingen die ik geleerd heb in mijn leven. Ik zet me er graag voor in De Perspektiefboerderij een plek te laten zijn die de jongeren die er wonen daarbij kan helpen.”
Lotte Cruysen
“Ik vind het erg leuk en leerzaam om mijn steentje bij te dragen bij het bestuur van De Perspektiefboerderij en ik geloof in de stelling: ”
“If you can dream it, you can do it!” ~ Walt Disney ~
Mireille de Waij
“De stichting zet zich in voor jongeren waarvoor een huis geen thuis meer is. Om hen een toekomst te bieden, perspectief te bieden en een veilige plek, ga ik mij inzetten om donateurs te werven om geld in te zamelen om deze doelstelling te verwezenlijken. Helpt u ook mee om De Perspektiefboerderij het perspectief te bieden voor jongeren die dat hard nodig hebben?”